Velkommen til Fagerlia Miljøbarnehage

Barnehagen vår er en to-avdelings barnehage med fokus på økologisk og bærekraftig tenkning i et trygt og mangfoldig miljø. Barnehagebygget har lavenergi- standard. Ved hjelp av dette og et bevisst forhold til miljøet og naturen rundt oss, ønsker vi å drive en barnehage med fokus på et jordnært miljøvern med aktiviteter som kompostering og gjenvinning, hagebruk og variert bruk av barnehagens nærområde. Fagerlia Miljøbarnehage eies av Byåsen Tospråklige Barnehage AS.

I Fagerlia Miljøbarnehage er det for tiden 8 ansatte. Tre pedagoger, en sosionom, en fagarbeider, og to assistenter,  og meg styrer/daglig leder. Vi åpnet barnehagen 15 oktober 2010. Nå er vi i gang med det nye barnehageåret 2019/2020, og vi har to fulle barnegrupper både på Beverhytta og Ørnereiret. Beverhytta er småbarnsavdelingen vår med i år 10 plasser, Ørnereiret vårt er storbarnsavdelingen vår med i år 18 plasser. Vi jobber kontinuerlig for at barn og voksne skal trives godt sammen, og dette skal prege kulturen i veggene, åpenheten og samarbeidsevnen.

Fra og med 1. august 2017 ble den nye Rammeplanen for barnehagen implementert. Les gjerne i den ved hjelp av å klikke deg inn på denne linken.

https://www.udir.no/globalassets/filer/barnehage/rammeplan/rammeplan-for-barnehagen-bokmal2017.pdf

Jeg ønsker alle som kunne være interessert i plass hos oss velkommen innom til en titt og en prat, enten med en av våre pedagoger, assistenter eller med meg. Ta kontakt, så avtaler vi et møte.

Velkommen til oss!
Linda Karete Johansen, daglig leder