Pedagogisk arbeid i Fagerlia Miljøbarnehage

Les litt om hvordan vi arbeider med å sikre et best mulig pedagogisk tilbud for barna i barnehagen vår, og en grovskisse over hvem som er ansvarlig for hva.